Skip to main content
روحيات و جامعه‌ی ايرانی

جامعه‌ی برره‌ای

By February 24, 2008No Comments

فیلم اعتراض در میدان صادقیه را که دیدم پی به شباهتِ عجیبِ جامعه‌ی کنونی ایران علی‌الخصوص نسلِ جوانِ آن به ساکنانِ دهکده‌ی برره بردم! از کاهلی و بی‌خیالی و چشم و هم چشمی و غیبت و پرهیز از پیچیدگی که بگذریم مهم‌ترین شباهت در به مضحکه گرفتن اتفاقات و حوادث چه اجتماعی و فرهنگی و چه سیاسی‌ست که گویی در گوشت و خونمان رفته است. البته این از ویژگی‌های جوامع استبدادی‌ست که مردم را به بذله‌گویی و جوک‌سازی می‌کشاند که حق نشاید گفت جز زیر لحاف یا توسط طلحکانِ درباری!
جماعتی را تصور بفرمایید که به علتِ مظلوم واقع شدنِ دختری توسط نیروی حتماً خشن و عقب‌مانده‌ی انتظامی خشمگینانه تجمع کرده‌اند و همگان منتظرند شعاری در خورِ وضعیت از طرفِ جمعیت داده شود. اما جالب اینجاست که نه شعار بر علیه عملکردِ نیروی انتظامی و سپاه‌ست و نه استبداد و دروغ و ریای خیمه‌زده بر جامعه. شعار کوتاه اما گویاست. ترفند شیطنت‌آمیزی که در دبستان کودکان برای دست‌انداختنِ صلوات‌های اجباری در صف به کار می‌بندند: «علاف کردی ما را، از پنج عصر (یا 57) تا حالا!»  که البته با «سوت و کف و چه‌چه» ملت همراه می‌شود. جای شیرفرهاد خالی که آن وسط با این شعارِ کوبنده و ریتمِ پس‌زمینه یک قرِ‌ برره‌ای هم می‌داد و «شورش» معترضین را کامل می‌کرد!